Chúng tôi là Swiss alliance of private hospitality management schools.

Chúng tôi quản lý 4 trường ở 6 khuôn viên trường xinh đẹp, với tập thể sinh viên gồm có 111 quốc tịch và 6.500 sinh viên. Mỗi trường có lợi thế với địa điểm và trải nghiệm giáo dục có một không hai và, với hoạt động giáo dục ngành nhà hàng khách sạn theo nhu cầu cá nhân, trải nghiệm giáo dục 5 sao của bạn bắt đầu ở đây!

 

Vui lòng lưu ý

Trang này được dịch từ nội dung gốc bằng tiếng Anh. Mục tiêu là cung cấp thông tin khái quát về Swiss Education Group. Thông tin có thể được điều chỉnh mà không có cảnh báo, tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cập nhật nội dung dịch. Nội dung đầy đủ bằng tiếng Anh, tại www.swisseducation.com, được cập nhật thường xuyên.

Top