Chúng tôi là Swiss alliance of private hospitality management schools.

Hotel school in Switzerland - Tourism school
Culinary school in Switzerland - Cooking school
Business school in Switzerland - Hotel school
Design school in Switzerland - Hotel school
Swiss Hotel Management School - Events management
Language school in Switzerland - Summer camps

Swiss Education Group

Chúng tôi quản lý 5 trường ở 7 khuôn viên trường xinh đẹp, với tập thể sinh viên gồm có 111 quốc tịch và 6.500 sinh viên. Mỗi trường có lợi thế với địa điểm và trải nghiệm giáo dục có một không hai và, với hoạt động giáo dục ngành nhà hàng khách sạn theo nhu cầu cá nhân, trải nghiệm giáo dục 5 sao của bạn bắt đầu ở đây!

Ban Giảng Viên Gồm Các Chuyên Gia Hàng Đầu

Ban Giảng Viên Gồm Các Chuyên Gia Hàng Đầu

Một đến hai lần mỗi năm, chúng tôi triệu tập Ban Giảng Viên Gồm Các Chuyên Gia Hàng Đầu để thảo luận và giải quyết các vấn đề trong ngành giáo dục và nhà hàng khách sạn. Các chuyên gia của chúng tôi gồm có các nhà lãnh đạo kinh doanh và các chuyên gia giáo dục hàng đầu. Cùng nhau, họ cung cấp chuyên môn và kiến thức thực tiễn về ngành này để đáp ứng các nhu cầu sắp tới trong ngành.

Mosimann Collection

MOSIMANN COLLECTION: Một DI SẢN ẨM THỰC là sự hợp tác có một không hai giữa bếp trưởng nổi tiếng thế giới Anton Mosimann (OBE) và Swiss Education Group.

Nhiều giải thưởng và danh dự của ông (bao gồm Order of the British Empire), cùng với danh tiếng của ông với tư cách bếp trưởng yêu thích của hoàng gia và các Nguyên Thủ Quốc Gia khắp thế giới, như một sự chứng thực cho sự thành công rất lớn của một người đã xây dựng một đế chế ẩm thực thông qua khát vọng chia sẻ tình yêu của ông đối với món ngon với người khác.

Đặt tại chi nhánh Le Bouveret của chúng tôi, Mosimann Collection gồm có các tác phẩm nghệ thuật từ bộ sưu tập tư nhân của Anton Mosimann, những cuốn sách về nghệ thuật sành ăn có từ Thế Kỷ 15 và một bộ sưu tập tuyệt vời gồm những tấm ảnh và thực đơn, ghi lại những khoảnh khắc quan trọng trong lịch sử.

Mosimann Collection

Visit The Mosimann Collection 
Mosimann Collection - Trang web 

Vui lòng lưu ý

Trang này được dịch từ nội dung gốc bằng tiếng Anh. Mục tiêu là cung cấp thông tin khái quát về Swiss Education Group. Thông tin có thể được điều chỉnh mà không có cảnh báo, tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cập nhật nội dung dịch. Nội dung đầy đủ bằng tiếng Anh, tại www.swisseducation.com, được cập nhật thường xuyên.

Top